Welcome to Gds888

                         Further details please click Announcement

Affiliate / Agens komisi
Classic Partner

Silver Partner

Gold Partner

Platinium Partner

Diamond Partner
Komisi 10% 20% 30% 40% 50%
Sales Minima Yang Diperlukan 1. Setiap bulan minima 3 Ahli baru mendaftar.

2. Setiap bulan minima 3 deposit baru daripada setiap ahli baru.
>10,000.00 >20,000.00 >50,000.00 >100,000.00
Kempen Promosi Oleh Syarikat Akan ditanggung mengikut kadar komisi anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisi anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisi anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisi anda. Akan ditanggung mengikut kadar komisi anda.
Pembayaran Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama Setiap bulan hari yang pertama
Kondisi Menang/Kalah Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan. Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Auto Upgrade Sales mencecah 10,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "SILVER" partner (komisi 20%) untuk bulan yang seterusnya. Sales mencecah 20,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "GOLD" partner (komisi 30%) untuk bulan yang seterusnya. Sales mencecah 50,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "PLATINIUM" partner (komisi 40%) untuk bulan yang seterusnya. Sales mencecah 100,000.00 keatas, akaun anda akan dinaik pangkat ke "DIAMOND" partner (komisi 50%) untuk bulan yang seterusnya. Tiada


Mengemukakan butiran anda jika anda berminat

 

Klik Di sini Untuk Memohon

 

Sebarang pertanyaan sila hubungi: 081-2937 73839

Contact Us
Contact Us